E-žurnāls

Žurnālā publicējam gan noderīgu informāciju, gan integrējam slēptās reklāmas elementus. Lai radītu pozitīvu noskaņu, iekļaujam dažādus jokus un anekdotes.