Biznesa attīstības plāns

Īstermiņa un ilglaicīgās IT uzņēmuma stratēģijas izveide. Stratēģijas ietvaros analizēta esošo projektu rentabilitāte, līdzīgo risinājumu potenciāls tirgū, piedāvāti jauni, konkurētspējīgi IT risinājumi. Biznesa attīstības plāns iekļāva naudas plūsmu aprēķinus, inovatīvus mārketinga un komunikācijas paņēmienus pakalpojumu virzīšanā, biznesa procesu rentabilitātes analīzi, risku minimizēšanas pasākumu aprakstu, jaunu tirgu apgūšanas idejas.