Pārdošanas prezentācija

Ikdienas pārdošanas procesā izmantojamais rīks, kas atvieglo uzņēmuma prezentēšanu, sniedz iespējas piedāvāt konkrētus risinājumus, veikt izmaksu apkopojumu un iegūt atpakaļsaiti pēc prezentācijas. Prezentācijā iekļautas divsoļu mārketinga darbības, kurām gatavs “nesagatavotais” klients, palielinot kopējo noslēgto darījumu skaitu.