Prezentācija investoriem

Lai sameklētu “Startup” projekta investoru, tika izveidots prezentācijas materiālu portfelis. Tas iekļauj interaktīvo prezentāciju, tirgus problemātiku, riskus, nepieciešamo investīciju apjoma aprēķinus un līdzīgo projektu aprakstus.