Tirgus pētījums

Eiropas Savienības plašā tirgus potenciāla un komunikācijas kanālu izpēte pirms inovatīvā IT risinājuma ieviešanas tirgū. Analizēti līdzīgie produkti, cenu politika, definētas mērķa grupas un analizēts katras mērķa grupas potenciāls un pirktspēja. Tika vadītas individuālās intervijas ar mērķa grupu nozaru pārstāvjiem, garantējot precīzus un detalizētus izpētes rezultātus.