Portfolio Default

Nekustamie īpašumi

Plašs pakalpojumu spektrs paredz “vieglus” risinājumus B2C segmentā un kompleksos B2B tirgus risinājumus, veidojot priekšstatu par speciālistu pieredzi un kompetenci. Īpaša uzmanība veltīta mārketinga elementiem, kuri palīdz veidot uzticīgas attiecības ar investoriem. Dažas no iekšējām pakalpojumu lapām piesaistītas reklāmas kampaņām, tām ir atšķirīgs dizains, un tās pilda iekšējās “piezemēšanas” lapas funkcijas.

Nodokļu eksperti

Intuitīvi saprotams tiešsaistes rīks, ar kura palīdzību var veikt ietaupījumu aprēķinus grāmatvedības pakalpojumiem. Kalkulatora algoritmi nosaka, cik bizness ietaupa gada laikā un sniedz iespējas zibenīgi saņemt grāmatvedības ārpakalpojumu piedāvājumu.

Klientu Dienas

Pilna spektra komunikācija, kas palīdz sasniegt un apziņot potenciālus Klientu Dienu apmeklētājus. Viss, kas nepieciešams no klienta – informēt mūs par īpašā piedāvājuma nosacījumiem, ko iegūst Klientu Dienu apmeklētāji. Par potenciālo pircēju piesaisti rūpējas AL&C.

E-pastu kampaņas

Daudzās nozarēs – medicīnā, apmācībās, konstruēšanā, IT – mēs nosūtām skaisti noformētās e-pasta kampaņas iepriekš saskaņotās datu bāzes abonentiem. Veicam statistikas datu pilnu uzskaiti, 24-48 stundu laikā apkopojam lasītājus un “klikšķinātājus”, un nododam iegūto informāciju klienta pārdošanas nodaļai. Zibenīgi uzlabojam pārdošanas rādītājus.

Facebook aktivitātes

Komunicējam ar robotu un augsto tehnoloģiju cienītājiem Facebook sociālā profila ietvaros. Veidojam daudzveidīgas rubrikas: no vēsturiskiem faktiem “Vai zināji?” līdz jaunākajiem robotu konstruēšanas algoritmiem.

Mārketinga plāns

Rezultatīvāko komunikācijas kanālu izvēle Eiropas Savienības valstu interneta tirgos, veicamo mārketinga aktivitāšu plāns tuvākiem 24 mēnešiem, potenciālā pārdošanas apjoma noteikšana, naudas plūsmu aprēķini.

Portāla dokumentācija

Lai nodrošinātu skaidrus pakalpojumu saņemšanas nosacījumus portāla lietotājiem, kā arī pasargātu portāla īpašniekus no liekiem riskiem, tika izstrādāta īpaša dokumentācija lietotājiem: lietošanas noteikumi un konfidencialitātes politika. Dokumentācijas izstrādē un uzturēšanā piedalījās gan mārketinga speciālisti, gan juristi, garantējot atbilstību likumdošanai un godīgās komercprakses principiem.

Inovatīvā ierīce

Izveidots inovatīvās ierīces prototips, kas apvieno mūsdienīgus drošības un lietojamības komponentus, t.sk, biometrisku datu aizsardzību.

Rentabilitātes uzlabošana

Lai optimizētu IT uzņēmuma risinājumu rentabilitātes rādītājus, tika izstrādātas Excel veida aprēķinu tabulas. Tās uzskaita projekta ietvaros veiktās darbības, ārējos izdevumus, darbaspēka izmaksas, komunikācijas laikus un citus resursus.

Tuvo Austrumu klientiem

Pārdošanas materiāla gatavošanas ietvaros veidojam Tuvo Austrumu klientu tradīcijām un mentalitātei atbilstošo saturu un dizainu, kā arī gatavojam atšķirīgas brošūru versijas, kas paredzētas izdrukai gan uz parasta printera, gan tipogrāfijā.

Biznesa attīstības plāns

Īstermiņa un ilglaicīgās IT uzņēmuma stratēģijas izveide. Stratēģijas ietvaros analizēta esošo projektu rentabilitāte, līdzīgo risinājumu potenciāls tirgū, piedāvāti jauni, konkurētspējīgi IT risinājumi. Biznesa attīstības plāns iekļāva naudas plūsmu aprēķinus, inovatīvus mārketinga un komunikācijas paņēmienus pakalpojumu virzīšanā, biznesa procesu rentabilitātes analīzi, risku minimizēšanas pasākumu aprakstu, jaunu tirgu apgūšanas idejas.

Konstruktoru birojs

Īpaša uzmanība veltīta pamatpakalpojumu formulēšanai, zīmola imidža radīšanai un netiešās pārdošanas darbībām – ar ievadpakalpojumu un divsoļu mārketinga palīdzību. Izveidotā mājaslapas struktūra un elementu izvietošanas loģika ļauj panākt vienlīdz efektīvu komunikāciju ar klientiem, partneriem un potenciāliem uzņēmuma darbiniekiem.

Pārdošanas prezentācija

Ikdienas pārdošanas procesā izmantojamais rīks, kas atvieglo uzņēmuma prezentēšanu, sniedz iespējas piedāvāt konkrētus risinājumus, veikt izmaksu apkopojumu un iegūt atpakaļsaiti pēc prezentācijas. Prezentācijā iekļautas divsoļu mārketinga darbības, kurām gatavs “nesagatavotais” klients, palielinot kopējo noslēgto darījumu skaitu.

Vārti

Par primāro mājaslapas uzdevumu tika izvirzīta pieteikumu saņemšana no klientiem – to nodrošina rīkotās ārējās reklāmas kampaņas un apmeklētāju konversija lapas iekšējās sadaļās. Mājaslapā integrēti netiešās pārdošanas instrumenti – sekošana produkcijas cenu izmaiņām, un interaktīvie elementi – vēlamo vārtu konstrukciju izveide ar intuitīvu un saprotamu tiešsaistes konstruktoru.

Prezentācija investoriem

Lai sameklētu “Startup” projekta investoru, tika izveidots prezentācijas materiālu portfelis. Tas iekļauj interaktīvo prezentāciju, tirgus problemātiku, riskus, nepieciešamo investīciju apjoma aprēķinus un līdzīgo projektu aprakstus.

Tirgus pētījums

Eiropas Savienības plašā tirgus potenciāla un komunikācijas kanālu izpēte pirms inovatīvā IT risinājuma ieviešanas tirgū. Analizēti līdzīgie produkti, cenu politika, definētas mērķa grupas un analizēts katras mērķa grupas potenciāls un pirktspēja. Tika vadītas individuālās intervijas ar mērķa grupu nozaru pārstāvjiem, garantējot precīzus un detalizētus izpētes rezultātus.

Real Estate Index

Esam saskārušies ar to, ka nekustamo īpašumu tirgus apskati ir nepārskatāmi, pārpildīti ar informāciju, un orientēties tajos spēj vienīgi nozares speciālisti. AL&C nekustamo īpašumu indekss ir radīts ikvienam – tajā apkopotas svarīgākā tirgus informācija un cenu svārstības, kā arī, jauniešu vidū populārā tiešsaistes portāla AirBnB cenu izmaiņas dažādos Latvijas reģionos.

E-žurnāls

Žurnālā publicējam gan noderīgu informāciju, gan integrējam slēptās reklāmas elementus. Lai radītu pozitīvu noskaņu, iekļaujam dažādus jokus un anekdotes.